Nee, de inschrijving is vrijblijvend. Pas in het vervolgtraject zal blijken of u over een appartement kunt/mag beschikken.

Please follow and like us:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.