Disclaimer

De (tarief)informatie op deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan geen garantie worden gegeven dat deze informatie te allen tijde juist en/of volkomen is. SurinamCapital c.q. Huyse Den Lange kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website.

Het streven is er op gericht dat deze website voortdurend toegankelijk is. Er kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat deze website om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. Deze website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Indien u gebruik maakt van enig deel van deze website, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.