Privacybeleid

Bij elk (herhaald) bezoek aan deze website herkent de webserver automatisch uw IP-adres. Bij een bezoek aan de website bewaart SurinamCapital c.q. Huyse Den Lange:

a. uw domeinnaam en uw emailadres als u een bezoek brengt aan de webpagina’s, in de mate van het mogelijke;

b. uw emailadres als u vragen plaatst op de website;

c. uw emailadres als u dit communiceert;

d. de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar de websites te gaan;

e. alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op de website geraadpleegd heeft.

De hierboven genoemde informatie wordt gebruikt

a. om de inhoud en de lay-out van alle pagina’s te individualiseren voor elke bezoeker;

b. om de inhoud van de website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Privacybeleid en veiligheid

a. Bij het ontvangen van uw gegevens op deze website, worden altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector toegepast.

b. SurinamCapital c.q. Huyse Den Lange heeft de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die van u op deze website wordt ontvangen.

Contact opnemen inzake het privacybeleid

Als u wenst te reageren op het onderhavige privacybeleid, kunt u per email contact met SurinamCapital c.q. Huyse Den Lange opnemen, via het emailadres info@huysedenlange.com. Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen, kunt u contact met SurinamCapital c.q. Huyse Den Lange opnemen via het hierboven vermelde emailadres.

U kunt periodiek mailings of nieuwsbrieven ontvangen, met informatie over bepaalde diensten. Als u dergelijke mailings niet wenst te ontvangen, kunt u in voorkomend geval contact opnemen met SurinamCapital c.q. Huyse Den Lange op het hierboven vermelde emailadres of via de instructie onderaan de betreffende mailing of nieuwsbrief.

Indien u geen reclame wenst te ontvangen via post, telefoon of e-mail, kunt u dat kenbaar maken via het hierboven vermelde emailadres. Uw consumenteninformatie kan worden gebruikt voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in dit privacybeleid. In dat geval zal SurinamCapital c.q. Huyse Den Lange contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan dit reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verleent SurinamCapital c.q. Huyse Den Langen aan de bezoekers van deze website toegang tot alle informatie die van hen wordt bijgehouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact op te nemen met SurinamCapital c.q. Huyse Den Lange via het hierboven vermelde emailadres.

Als u vindt dat deze website niet in overeenstemming is met het op deze pagina genoemde privacybeleid, neem dan contact op met SurinamCapital c.q. Huyse Den Lange via het emailadres: info@huysedenlange.com.

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.